Výstava Hands-On Urbanism 1850—2012. Právo na zeleň rakouské kurátorky Elke Krasny mapuje fenomén urban gardeningu a jeho historie. Koncepce výstavního projektu v sobě spojuje historickou a aktivistickou perspektivu. Ačkoli se může zdát, že městské zahrádkaření je nedávným módním výstřelkem, výstava poukazuje na jeho dlouhodobou historii, často spojenou s obdobími krizí, a jeho provázanost s městskou politikou, kulturou i s utvářením městské tkáně.

V souvislosti s razantní vlnou modernizace provázející průmyslovou revoluci musela města i metropole po celém světě čelit mnoha závažným výzvám. Obyvatelé však pokaždé dokázali najít osobitá řešení krizových situací a současně se podílet na budování měst „zespoda“. Neinstitucionalizovaná výstavba a samoorganizace osídlení včetně pěstování ovoce a zeleniny v městském prostoru ústily v rozmanité formy kolektivní soudržnosti i v alternativní distribuci zdrojů. Jak dokazuje činnost současných zahrádkářských komunit, odlišný svět se dá „vypěstovat“.

Na základě dlouholetého mezinárodního výzkumu shromáždila kurátorka Elke Krasny devatenáct historických i současných případových studií z Chicaga, Lipska, Vídně, Brém, New Yorku, Hongkongu, Istanbulu, Porto Alegre, Havany, Quintu ad., které představují příklady vývoje města iniciovaného zespoda. Výstava zprostředkovává přehled o neformálních kolektivních hnutích a výsledcích jejich aktivit. Současně dokládá, že i malé projekty překvapivě často stojí na počátku zásadních změn.

Výstava zároveň otevírá téma zodpovědnosti architektů a urbanistů, ale i principů distribuce zdrojů našich měst a metropolí. Jaká je role architektů v neformálních procesech utváření města? Čemu se lze od sociálních hnutí naučit? Jak reagují autority na jejich činnost? Škála oficiálních reakcí osciluje mezi tolerancí a zakládáním agentur zaměřených na regulaci osídlení až po zavádění zákonných sankcí v městských plánech.

Projekt byl poprvé uveden v roce 2012 v Architektuzentru Wien a v témže roce byl představen rovněž na XIII. mezinárodním bienále architektury v Benátkách. V následujících letech byla výstava představena i v dalších městech: Lipsko, Aarhus, Brémy, Kolín na Rýnem, Toronto ad. Jejím cílem je také podnícení diskuse o urban gardeningu v místním kontextu, čemuž odpovídá i doprovodný program v podobě mezinárodního sympozia, které se uskuteční v Barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně na Moravské nám. 1a v termínu 27. 11. 2015.

Organizátoři

Partneři

Hands-on Urbanism 1850—2012.
Právo na zeleň

  • Autorka Elke Krasny
  • Grafický design výstavy Alexander Schuh
  • Scénografie Alexandra Maringer
  • Kurátoři Rostislav Koryčánek, Jan Kristek, Markéta Žáčková
  • Doprovodný grafický design Florian Karsten
  • Organizátoři SPKH, z.s., Moravská galerie v Brně, Fakulta architektury VUT v Brně
  • Partneři Architekturzentrum Wien, Rakouské kulturní fórum v Praze, Odbor kultury Magistrátu města Brna
  • Produkce Marika Kupková, Nina Ličková, Karolína Plášková

Akce je pořádána za finanční podpory statutárního města Brna a ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.